Blog

Ya disponible: Temario Lenguaje Musical

Puedes adquirirlo en nuestra Tienda Online! Descripción: Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas - Autor: Mónica Balo, con la colaboración de Javier Jurado Según Orden ECD1753/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (BOE del 28 de agosto de 2015). 388 páginas DIN A4 (más…)

Continue Reading →

Así fan os bailadores…

  Unha volta polo medio, outra polo arredor-e. Así fan os que ben bailan, así fan os bailadores. "Así fan os bailadores..." contén unha compilación de danzas e bailes tradicionais, presentados como unha iniciación ao baile galego. O libro consta de transcricións musicais en partitura, diagramas espaciais e cinetogramas, fotografías, ilustracións e explicacións. No DVD pódense ver ditas danzas e bailes, realizados por grupos de nenos e mozos con música ao vivo. Inclúese un CD coa música gravada en estudio, que posúe a calidade requirida para servir de apoio á execución dos bailes, ou ben á escoita por pracer. (más…)

Continue Reading →